Kontakt


Adresa:
Vaner - Igor Vanerka
Podbrezovská 28/A
831 06 Bratislava

Telefón:
+421 903 435 090
E-mail:
info@montazcerpadiel.sk
Počet návštev